Home ZGJODHËM PËR JU Ne Xhennet, ti do ta shikosh shpendin duke fluturuar dhe ke dëshirë...

Ne Xhennet, ti do ta shikosh shpendin duke fluturuar dhe ke dëshirë qe ta hash kështu që ai te bie para duarve i pjekur

Ushqimi i Banoreve te Xhennetit

Ka thënë Pejgamberi, Alejhi selam,: ” Hane dhe pine banoret e Xhennetit ne te ndërsa nuk kryejnë nevojën e madhe fiziologjike, nuk fshijnë qurrat si dhe nuk urinojnë, porse ushqimi i tyre është zëri, i cili buron nga lukthi kur te mbushet e ushqim, (i cili është) sikurse djerset (rrjedhat) e miskut; frymëzohen për tesbih (Subhanallah) dhe hamd (Elhamdulilah) ashtu siç frymëzoheni për frymëmarrje”. (Muslimi, 2835)

Ibni Omeri, ne koment te ajetit: ” Atyre u shërbejnë me enë e gastare nga ari, “. (Zuhruf, 71) ka thënë: Sillen rreth tyre me shtatëdhjetë edhe (sinia) te arit; çdonjëra ka një ngjyrë, te cilën shoqja nuk e ka”. (Bejhekiu, 321)

Ka thënë Pejgamberi, Alejhi selam,: “Ne Xhennet, ti do ta shikosh shpendin duke fluturuar dh ke dëshirë qe ta has kështuqë ai te bie para duarve i pjekur”. (Bezzari, Bejhekiu, 318, Ebu Ja’la, 6/ 155)