Home ZGJODHËM PËR JU LUMTURI ËSHTË…

LUMTURI ËSHTË…

Lumturi është…?

Lumturi është …angazhimi yt në ndihmë të prindërve

Lumturi është …çlodhja pas një ditë të shfrytëzuar mirë

Lumturi është …leximi i librave të dobishme

Lumturi është…meditimi rreth krijimtarisë së Allahut dhe analiza shkencore e asaj krijimtarie të përsosur duke zbuluar mrekullitë e ndryshme në të.

Lumturi është… kur e sheh Kabën në Mekken e ndershme, sidomos në fillim

Lumturi është …kur ti i gëzon prindërit

Lumturi është …kur kupton se do të bëhesh prind

Lumturi është… kur t’a mbash në krah herën e parë fëmijën tënd të sapolindur

Lumturi është …kur djali yt i vogël (bebush:) vrapon pas teje dhe gëzohet kur të sheh

Lumturi është…kur djali apo vajza yte të thërrasin herën e parë “babi” apo “nani/mami” 🙂

Lumturi është…kur fëmiu yt arrin suksese në jetë

Lumturi është…kur qëndron në xhaminë e të Dërguarit (sal-Allahu alejhi we sel-lem)

Lumturi është… kur studion në Medineh

Lumturi është …kur sheh gruan tënde duke u falur

Lumturi është …të lexosh për të Dërguarin e Allahut dhe cilësive të tij moralore

Lumturi është…të studiosh sheriatin, Kur’anin, sunnetin, hallallin dhe haramin

Lumturi është…të mësosh gjëra të reja

Lumturi është…kur shkon për t’a falë namazin e sabahut në një ditë të freskët

Lumturi është …kur bisedon me njerëz që t’a kuptojnë botën dhe ti ua kupton botën

Lumturi është ndeja në mbrëmje dimërore me çaj dhe ullinjë me vëllezër të mirë

Lumturi është…shëtitja në natyrë me familje

Lumturi është…kur vozitë herën e parë

Lumturi është…dita e bajramit

Lumturi është…gjumi pas jacie pas një dite plotë me angazhime

Lumturi është…dalja e parë për t’u njoftu me nusën tënde

Lumturi është…koha e fejesës dhe shkëmbimi i mesazheve të para

Lumturi është…martesa dhe nata e parë e saj

Lumturi është…thirrja në sunnetin pejgamberik

Lumturi është…kur mëshiron të vegjëlit dhe nderon të vjetërit

Lumturi është…kur merr mësime dhe urtësi nga pleqtë

Lumturi është …darka me prindërit

Lumturi është …meditimi në qetësi

Lumturi është…të lexosh ngjarje interesante të dijetarëve dhe njerëzve të mëdhenj

Lumturi është…të lexosh urtësitë e njerëzve të mençur

Lumturi është…të qëndrosh ulur në ligjeratë tek dijetari eminent, i dashur Shejh Shenkiti (Muhammed ibn Muhammed el Mukhtar esh-Shenkiti)

Lumturi është…ngrënia e ‘Ma’suubit’ pas namazit të sabahut me shokë talebe në Medineh

Lumturi është…të shkuarit për ligjerata që të interesojnë në fakultet

Lumturi është…të lexosh kur’an dhe të përfitosh nga udhëzimet e tij.

Lumturi është… gjetja e një libri të rrallë por me vlerë (të dijetarëve të herëshëm)

Lumturi është… të ndihmosh dikë që ka nevojë njëmend dhe kur përjeton gëzimin e tij

Lumturi është…kur sheh suksesin tënd gjatë studimeve

Lumturi është…raportet e mira me familjaret

Lumturi është…falëndërimi i Allahut për mirësitë dhe begatitë

Lumturi është…të bëhesh sebeb që dikush të buzëqeshë

Lumturi është…ulja në sofrën e iftarit në Ramazan me familjarët

Lumturi është…uji i ftohtë pas një dite të gjatë të nxehtë agjërimi

Lumturi është…parfumi i mirë dhe ngrënia e hurmeve

Lumturi është…të kujtuarit e çasteve të këndshme të kaluara me dashamirë

Lumturi është… kur të vijnë bijat “n’tpanë” 🙂

Lumturi është…familja e madhe

Lumturi është…kur i largohesh haramit

Lumturi është…haxhi dhe umreja e parë

Lumturi është…kur i sheh të rinjtë dhe të rejat duke u udhëzuar

Lumturi është…kur sheh çifte të udhëzuar në sunnet

Lumturi është…kur sheh se nusja yte e nderon dhe respekton nënën dhe familjen tënde

Lumturi është…kur luanim si të vegjël, pa brenga, pa derte

Lumturi është…lojat e ndryshme nëpër dasma atëherë (lojat hallall:)

Lumturi është…të nxehesh si fëmijë tek shporeti pas zbavitjes me SAJ dimrit

Lumturi është…gjumi në një natë të qetë duke ra shi

Lumturi është…pikniku në lartësi të kodrave

Lumturi është…shikimi i detit

Lumturi është…ngrënia e akullores si fëmijë pas lozjes

Lumturi është…kur mblidhnim si fëmijë bonbona dhe sheqera në ditën e bajramit

Lumturi është…nota shembullore e parë

Lumturi është…vozitja e një veture të mirë

Lumturi është…kur takon një shok shumë të dashur dhe të rëndësishëm pas një kohe të gjatë

Lumturi është…kur e falë namazin

Lumturi është…kur je i kënaqur me atë që ke

Lumturi është …të bësh haxh me prindërit

Lumturi është…të jetosh për Allah dhe sipas udhëzimeve të Tij

Lumturi është…kur i mbështetesh vetëm Allahut

Lumturi është…kur i frikësohesh vetëm Allahut

Lumturi është…kur zgjohesh dhe ngrysesh ndërsa zemra jote është e mbushur me dashuri ndaj Allahut

Lumturi është…kur gjuha yte freskohet me përmendjen e Allahut

Lumturi është…kur adhuron vetëm Allahun

Lumturi është…kur realizon butësinë, bujarinë dhe mëshirën e Allahut duke analizuar begatitë e shumta që t’i ka dhuru

Lumturi është…kur pason të Dërguarin e Allahut Muhammedin (sal-Allahu alejhi we sel-lem) dhe atë e merr si shembulltyrë, kur atë e merr si mostër

Lumturi është..kur zemra yte e don Allahun dhe të Dërguarin mbi çdo send tjetër

Lumturi është…të jetuarit në Islam, të jetuarit me iman, të jetuarit me sunnetin pejgamberik
| Hoxhë Ardian Elezi |