Home ZGJODHËM PËR JU KUJDES: “PASHA…!!”

KUJDES: “PASHA…!!”

Kujdes: “Pasha…!!”

I Dërguari sal-Allahu alejhi we sel-lem ka thënë:

“Me të vërtetë Allahu iu ndalon të betoheni në baballarët tuaj, kush betohet le të betohet në Allah apo le të heshtë”
[Buhari dhe Muslim]

Me një tjetër hadith i cili transmetohet poashtu nga Ibn Umeri gjejmë:” Kush betohet në diçka tjetër pos Allahut ai veç ka bërë shirk (idhujtari)”
[ Tirmidhiu, Ahmedi dhe Hakim me zinxhir të saktë]

Sahabiu i ndershëm Abdullah ibn Mes’udi thotë:

“Që të betohem në Allahun rrejshëm është më e dashur për mua se sa të betohem në diçka pos Allahut duke thënë të vërtetën!”

Pra kujdes në çka po betohesh vlla, mos u beto në diçka tjetër pos Allahut, mos thuaj “Pasha filanin e pasha Alanin, pasha fmijët, pasha jetën, pasha atë edhe këtë!”

Është rreptësisht e ndaluar !!

Ardian Elezi